• Skupščina:

  Skupščino sestavljajo vse članice ZDU-GIZ.

  Upravni odbor:

  Člani Funkcija Družba za upravljanje
  Matjaž Lorenčič predsednik KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
  Lučo Benčić podpredsednik Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi s
  Luka Podlogar podpredsednik KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
  mag. Kruno Abramovič član NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
  Andrej Petek član Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
  Tomaž Dvořak član ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

  Direktorica:

  Karmen Rejc