• Skupščina:

  Skupščino sestavljajo vse članice ZDU-GIZ.

  Upravni odbor:

  Člani Funkcija Družba za upravljanje
  Benjamin Jošar predsednik Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
  Jožica Palčič podpredsednica SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
  Lučo Benčić podpredsednik Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi s
  Blaž Bračič član NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
  Luka Podlogar član Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o

  Direktorica:

  Karmen Rejc