• Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je gospodarsko interesno združenje, ki je bilo ustanovljeno  leta 1994 z namenom pospeševanja dejavnosti investicijskih skladov.

    Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je tudi polnopravna članica evropskega združenja EFAMA (The European Fund and Asset Management Association).