• Obveščamo vas, da bo Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ v torek, 17.5.2022 organiziralo seminar s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, predvsem v luči novega ZPPDFT-2. Več informacij najdete pod poglavjem: Seminarji/delavnice.