• Obveščamo vas, da bo Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ v marcu 2022 organiziralo brezplačen webinar Varčevanje v letu 2022 – da, ampak kako in kam?

    Več informacij najdete pod poglavjem - delavnice/seminarji