• Spoštovani,

    obveščamo vas, da bo skladno z 131. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU–3), ZDU-GIZ tudi v letu 2022 organiziralo priprave na preizkus znanj in sam preizkus znanj s področja trženja enot investicijskih skladov.

     

    Priprave na preizkus znanja bodo predvidoma potekale v 2 modulih, in sicer v mesecu maju 2022 in v mesecu oktobru 2022. Sam preizkus znanja pa bo potem izveden predvidoma v mesecu juniju 2022 in mesecu novembru 2022.