• Obveščamo vas, da bo Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ v decembru 2021 organiziralo brezplačni webinar Učinkovito varčevanje za starost. Več informacij najdete pod poglavjem - delavnice/seminarji