• Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov -GIZ vas v sodelovanju s podjetjem Solvit d.o.o vabi na seminar ESG  premik k trajnostnemu gospodarstvu.

    Več informacij najdete pod poglavjem - Seminarji/delavnice.