• Z dnem 1.10.2021 je vodenje Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (ZDU) prevzela nova direktorica Mira Koporčić Veljić, ki je bila na to funkcijo imenovana s strani Upravnega odbora ZDU za obdobje 4 let.

   

  Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je gospodarsko interesno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1994, s ciljem pospeševanja dejavnosti svojih članov. Trenutni člani ZDU so: Generali Investments, d.o.o., NLB Skladi d.o.o., Primorski skladi d.o.o., Sava Infond, d.o.o., Triglav Skladi, d.o.o., in Kapitalska družba d.d. kot pridruženi član. Premoženje v upravljanju članic ZDU v investicijskih skladih je konec avgusta 2021 presegalo 4 mlrd EUR.

   

  Cilji novega vodstva ZDU bodo povečati prepoznavnost ZDU, pridobivanje novih članov ZDU, povečati zaupanje vlagateljev in širše javnosti v investicijske sklade kot obliko varčevanja ter izboljšati sodelovanje ZDU pri pripravi zakonodaje na področju predpisov, ki opredeljujejo pogoje poslovanje članic ZDU.

   

  Mira Koporčić Veljić ima več kot 20 let delovnih izkušenj na področju financ, upravljanja premoženja, vodenja in podjetništva. Mira Koporčić Veljić je na položaju direktorice ZDU zamenjala Karmen Rejc po njenem rednem izteku mandata.

   

   

  Več informacij:

  ZDU-GIZ, Edita Trlep, T:  + 386 1 430 49 18, E: edita.trlep@zdu-giz.si

  www.zdu-giz.si

   

   

   

  Ljubljana, 4.10.2021