• Obveščamo vas, da je pod poglavjem preizkusi znanj  objavljen aktualen rok za preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, ki se bo izvajal  22. 10. 2021 *.  
    *    Zaradi razmer in ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19, si pridržujemo pravico do spremembe oz. preklica datuma preizkusa znanj.