• Obveščamo vas, da je pod poglavjem usposabljanja objavljen nov termin priprav na preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, ki se bo izvajal predvidoma v oktobra 2021.