• Preizkus znanj s področja trženja enot investicijskih skladov bo predvidoma 16. 6. 2021. Roke prijav in odjav na preizkus znanj bomo objavili 3. 5. 2021. Zaradi razmer in ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19, si pridržujemo pravico do spremembe oz. preklica datuma preizkusa znanj.