• Investicijski kuponi vzajemnih skladov NE BODO preneseni na KAD