• Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je sklenil, da se ukrep omejitve trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem, ki velja od 2. julija 2018, podaljša za nadaljnje tri mesece. Za podaljšanje ukrepa (z določenimi spremembami) se je ESMA odločila po skrbnem razmisleku in ugotovitvi, da še vedno obstaja potreba po zaščiti vlagateljev v zvezi z binarnimi opcijami. Podaljšanje omejitve trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem je začelo veljati 2. oktobra 2018.
      Zaradi naraščanja števila malih vlagateljev, ki trgujejo z binarnimi opcijami in izgubljajo denar in pritožb številnih malih vlagateljev v celotni EU je ESMA dne 22. 5. 2018 na podlagi 40. člena uredbe MiFIR sprejela sklep,  s katerim je od 2. 7. 2018 za obdobje treh mesecev omejila trženje, razširjanje ali prodajo binarnih opcij malim vlagateljem.   Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/1466 z dne 21. septembra 2018 o podaljšanju in spremembi Sklepa (EU) 2018/795 o začasni prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem ti lahko ogledate tukaj.