• Agencija za trg vrednostnih papirjev je na svoji spletni strani objavila svarilo pred nepremišljenimi naložbami.


    Povezava: ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami