• Na podlagi 40. člena uredbe MiFIR je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) izdal dva sklepa, ki omejujeta trženje, razširjanje ali prodajo CFD-jev (finančnih pogodb na razliko) neprofesionalnim strankam oziroma prepoveduje trženje, distribucijo ali prodajo binarnih opcij neprofesionalnim strankam. V obeh primerih gre za tvegane in kompleksne produkte, njihova ponudba malim vlagateljem pa je vse bolj povezana z agresivnimi načini trženja in pomanjkanjem preglednih informacij, kar malim vlagateljem onemogoča, da bi razumeli tveganja v zvezi s temi produkti. Zaradi naraščanja števila malih vlagateljev, ki s temi produkti trgujejo in izgubljajo denar in pritožb številnih malih vlagateljev v celotni EU se je ESMA v primeru binarnih opcij odločila za začasno prepoved (veljati bo pričela 2.7.2018), v zvezi s CFD-ji pa za omejitev trženja, razširjanja ali prodajo CFD-jev neprofesionalnim strankam (veljati bo pričela 1.8.2018). Sklepa ESMA si lahko ogledate na spodnjih povezavah: - Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/795 z dne 22. maja 2018 o začasni prepovedi trženja, distribucije ali prodaje binarnih opcij malim vlagateljem v Uniji v skladu s členom 40 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2018_136_R_0005); - Sklep Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (EU) 2018/796 z dne 22. maja 2018 o začasni omejitvi trgovanja s pogodbami na razliko v Uniji v skladu s členom 40 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2018_136_R_0006).