• Obveščamo vas, da je objavljen nov rok za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, ki se bo izvajal v letu 2019. Več informacij najdete pod poglavjem Izobraževanje -  preizkusi znanj.