•             Obveščamo vas, da bo izpitni rok  za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov  dne 28. 9. 2020. Več informacij najdete pod poglavjem preizkusi znanj.