•             Obveščamo vas, da bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov dne 27. 5. 2019. Več informacij najdete pod poglavjem preizkusi znanj.