• Obveščamo vas, da bo Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ v novembru 2021 organiziralo seminar s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Več informacij najdete pod poglavjem - Seminarji/delavnice.