• Firma Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ
  Skrajšana firma ZDU – GIZ
  Sedež Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
  Telefon + 386 1 430 49 18
  Telefaks + 386 1 430 49 19
  Internetna stran www.zdu-giz.si
  Elektronski naslov zdugiz@zdu-giz.si
  Davčna številka SI40646629
  Matična številka 5872324
  Transakcijski račun SI56 0201 0001 3108 061, odprt pri NLB d.d