• Pravilnik o načinu, programu in merilih za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov