• Ali je obvezno obiskovanje izobraževanja pred opravljanjem preizkusa znanj s področja trženja investicijskih skladov?

    Izobraževanja niso pogoj za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja investicijskih skladov.

     

    Kakšni so pogoji za pristop k preizkusu znanj s področja trženja investicijskih skladov?

    Na preizkus znanj s področja trženja investicijskih skladov se lahko prijavi vsak, ki izpolni prijavnico in plača pristopnino.