• Registered name Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ (Slovenian Investment Fund Association)
  Abbreviated registered name ZDU – GIZ
  Head office Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
  Telephone + 386 1 430 49 18
  Fax + 386 1 430 49 19
  Website www.zdu-giz.si
  E-mail address zdugiz@zdu-giz.si
  Tax number SI40646629
  Registration number 5872324
  Transaction account SI 56 02010-0013108061, opened at NLB d.d.