• The Assembly

  The Assembly is composed of all members of ZDU-GIZ.

  Management Board

  Members of Management board Function Management company
  Benjamin Jošar Chairman Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
  Jožica Palčič Vice Chairman SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
  Lučo Benčić Vice Chairman Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi s
  Blaž Bračič Member NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
  Luka Podlogar Member Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o

  Managing Director

  Mira K. Veljić