• The Assembly

  The Assembly is composed of all members of ZDU-GIZ.

  Management Board

  Members of Management board Function Management company
  Matjaž Lorenčič Chairman KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
  Lučo Benčić Vice Chairman Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi s
  Luka Podlogar Vice Chairman KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
  mag. Kruno Abramovič Member NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
  Andrej Petek Member Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
  Tomaž Dvořak Member ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

  Managing Director

  Managing Director: Karmen Rejc