• Spoštovani!

   

  Obveščamo vas, da bomo v  maju 2022 organizirali  priprave na preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, in sicer v obliki spletnih predavanj  (webinar).

   

  Predavanja bodo potekala od 9. 5. 2022  do  1. 6. 2022 v popoldansko / večernih urah.

   

  Z namenom, da bi bilo spremljanje predavanj za kandidate čim lažje, smo jih razdelili na več krajših terminov.

   

  • Osnovne značilnosti finančnega sistema in finančnih produktov
  • Dejavniki izbora investicijskega sklada
  • Predpisi, ki urejajo področje investicijskih skladov in družb za upravljanje
  • Davčni predpisi, ki se nanašajo na obdavčitev imetnikov investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
  • Izbrane vsebine predpisov s področja trga finančnih instrumentov
  • Izvensodno reševanje sporov
  • Poslovna etika in odnos do vlagateljev
  • Predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

  Izobraževanje bo potekalo 22 šolskih ur in bo predvidoma razdeljeno na 12 dni v popoldanskem času.

  Cena priprav je 255,00 € + 22% DDV. Znesek se nakaže na TRR ZDU: SI56 0201 0001 3108 061, odprt pri NLB d.d.

  Od 09.05.2022 do 01.06.2022

  Od 18:30 do 20:00

  Preko aplikacije MS Teams