• Spoštovani!

  obveščamo vas, da bomo v  septembru in oktobru 2021 organizirali  priprave na preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov.

  Zaradi nepredvidljivih okoliščin glede  virusa SARS-CoV-2 smo se odločili, da bomo  priprave na preizkus znanja izvedli  v obliki spletnih predavanj  (webinar).

   

  Predavanja bodo potekala od 20. 9. 2021 do 14. 10. 2021 v popoldansko / večernih urah.

   

  Z namenom, da bi bilo spremljanje predavanj za kandidate čim lažje, smo jih razdelili na več krajših terminov.

  Prosimo vas, če čim prej izpolnete  prijavnice na priprave, in sicer najkasneje do 16. 9. 2021.

  • Osnovne značilnosti finančnega sistema in finančnih produktov
  • Dejavniki izbora investicijskega sklada
  • Predpisi, ki urejajo področje investicijskih skladov in družb za upravljanje
  • Davčni predpisi, ki se nanašajo na obdavčitev imetnikov investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov
  • Izbrane vsebine predpisov s področja trga finančnih instrumentov
  • Izvensodno reševanje sporov
  • Poslovna etika in odnos do vlagateljev
  • Predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

  Izobraževanje bo potekalo 22 šolskih ur in bo predvidoma razdeljeno na 12 dni v popoldanskem času.

  Cena izobraževanja je 280,00 € z vključenim DDV.

  Od 20.09.2021 do 14.10.2021

  Od 18:30 do 20:00

  Preko aplikacije MS Teams