•  

   

   

   

  V sodelovanju s podjetjem Solvit d.o.o vas vabimo na seminar

   

  ESG  premik k trajnostnemu gospodarstvu,

   

   

  ki bo v četrtek, 25. 11. 2021 od 10. do 13.30 ure

   

  preko aplikacije MS Teams.

   

   

  O IZOBRAŽEVANJU:

  Trajnostno financiranje in ESG (Environmental, Social and Governance) je nov trend, ki bo zaznamoval prihodnje gospodarske aktivnosti v Evropi in svetu, predvsem pa bo spremenil financiranje projektov v Evropski Uniji, kjer bo vedno večji poudarek na trajnostnem razvoju. Investicije na tem področju v zadnjem obdobju že dosegajo rekordne številke, k temu bo svoje dodala še EU, ki je že začela izdajati zelene obveznice in jih bo skupno izdala vsaj 250 mrd EUR.

   

  Na seminarju bomo govorili o:

  • Kaj vse obsega trajnostno financiranje in ESG, kakšne so vaše priložnosti in obveznosti na regulativnem področju in kaj lahko v zvezi s tem še pričakujemo v naslednjih letih?
  • Kako se bodo izdajale zelene obveznice in kdo je upravičen do denarja iz teh obveznic?
  • Komu bo EU namenila svoj denar iz zelenih obveznic?

   

  Seminar je namenjen vlagateljem vseh vrst (institucionalni in neprofesionalni), finančnim posrednikom, bankam, zavarovalnicam, družbam za upravljanje, izdajateljem zelenih obveznic in izvajalcem zelenih projektov, odvetniškim in svetovalnim družbam, vsem družbam, ki bodo preoblikovale svoje poslovanje v okolju bolj prijazno obliko in vsem družbam, ki bodo morale zaradi nove zakonodaje spremeniti svoje poročanje.

   

  Cilj seminarja je pridobiti vseobsegajoče znanje v zvezi z ESG; spoznati priložnosti in izzive, ki jih ESG prinaša; spoznati kaj so zelene obveznice in kako se financirati z njihovo pomočjo, kdo bo upravičen do denarja, ki ga bo pridobila EU z izdajo zelenih obveznic; vlagateljem razložiti, kaj so njihove prednosti pri vlaganju v ESG naložbe, obveznosti družb v zvezi z ESG.

   

  VSEBINA SEMINARJA:

   

  • Splošno o ESG in trajnostnem financiranju
  • Evropski zeleni dogovor (European Green Deal)
  • Trenutno stanje regulative:
   • Uredba 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR)
   • EU Taksonomija (Uredba 2020/852)
   • Kako preprečiti greenwashing
   • Uredba o EU klimatskih referenčnih vrednostih (EU limate Benchmarks Regulation)
  • Kaj nas čaka v prihodnosti: 
   • Predlog CSDR
   • Predlog izvedbenih aktov k Taksonomiji
   • Ostale spremembe
  • Standardi zelenih obveznic (Green Bonds standards) – kako izdati zelene obveznice in kaj lahko financirajo
  • EU – izdaja 250 mrd EUR zelenih obveznic – kdo bo vključen
  • Napredek v Sloveniji na tem področju
  • Dobre prakse/napredki nekaterih EU članic

   

  Vsebine bosta predstavila:  

  • Žiga Kosi, ki že več kot desetletje opravlja različne naloge pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev in je dnevno povezan z razvojem in nadzorom kapitalskega trga ter obenem z obstoječo in prihajajočo regulativo na tem področju ter
  • mag. Damir Cavnik, nekdanji dolgoletni sekretar Združenja članov borze vrednostnih papirjev, sedaj pa samostojni svetovalec za področje ureditve kapitalskih trgov, davčnega prava in preprečevanja pranja denarja.

   

  PRIJAVE  IN KOTIZACIJA:

  Prijave na izobraževanje bo zbiralo ZDU, da bo, kot ena stranka, pridobilo nižjo ceno.

  Kotizacija za udeležbo na izobraževanju in preverjanju znanja znaša 165 EUR in vključuje gradivo v elektronski obliki.

   

  ROK ZA PRIJAVO:

  Pisne prijave in odjave so možna do 9. novembra 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest.

  V primeru nepravočasne odjave se zaračuna celotna kotizacija.

  Prijavnice lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: karmen.mercun@zdu-giz.si

   

  DODATNE INFROMACIJE:

  Karmen Merčun : (01) 430 49 18 ali karmen.mercun@zdu-giz.si

   

                                         PRIJAVNICA

  1.  

  25.11.2021

  Od 10:00 do 13:30

  Preko aplikacije MS Teams