• Članice Združenja so naslednje družbe za upravljanje: