• Skupščina:

  Skupščino sestavljajo vse članice ZDU-GIZ.

  Upravni odbor:

  Člani Funkcija Družba za upravljanje
  Matjaž Lorenčič predsednik KBM Infond d.o.o.
  Lučo Benčić podpredsednik Primorski skladi, d.o.o., Koper
  Luka Podlogar podpredsednik KD Skladi, d.o.o.
  mag. Kruno Abramovič član NLB Skladi, d.o.o.
  Andrej Petek član Triglav Skladi, d.o.o.
  Roman Ladislav Ratkai član ALTA skladi d.d.

  Direktorica:

  Karmen Rejc