Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je gospodarsko interesno združenje. Ustanovljeno je bilo leta 1994.



Obvestila

2016-10-19 13:28:23 Preberi več

     Vodič : Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih

                                   investicijskiskladi

2016-10-19 13:26:23 Preberi več

Ljubljana, 19. oktober 2016 - Zveza potrošnikov Slovenije ZPS in Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov sta pripravila kratko brošuro o varčevanju v vzajemnih skladih. Cilj je potrošnike na enostaven način seznaniti z odločanjem o dolgoročnem varčevanju.

2016-09-16 12:48:00 Preberi več

V letu 2017 bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa znanja 29.05.2017